top of page

Luisterverhalen

De corona-perikelen van het jaar 2020 deden me op zoek gaan zoeken naar mogelijkheden om mijn poëtisch proza-teksten dichter bij de mensen te brengen. Geen kunstmarkten, tentoonstellingen of voordrachten... geen verspreidingsmogelijkheden van bundels... dus... creatief iets bedenken.

 

De eerdere ervaringen opgedaan tijdens voorlees-avonden en leesmomenten tijdens tentoonstellingen - bedankt Guy Renders - spoorden me aan om, zoals vroeger in de klassen, voor te lezen uit eigen werk. Al snel werd het me duidelijk - vaak via commentaren en echo's - dat mijn stemgeluid - getraind tijdens mijn schoolcarrière - een extra dimensie toevoegde aan de literaire verbeeldingskracht van de toehoorder of luisteraar.. Als lid van de deelraad kunsten van Brasschaat krijg ik al een tijdje de kans om de luisterverhalen te laten verspreiden onder de vele kunstkringen en liefhebbers van kunsten in de gemeente - bedankt Ann Cleiren van het CC.. Via de

e-mailadressen van mijn mailinglist (vrienden en belangstellenden) worden de links daarnaartoe natuurlijk ook  aangeboden onder de aankondiging 'Tussendoor extra'.

Twee reeksen luisterverhalen; voor een volwassen publiek en voor jongeren. In voorbereiding (voorjaar 2021): een extra reeks Antwaarpse vertellingen (in dialect) zijn zo herkenbaar voor de liefhebbers van 't Stad... 'Jos en Joske', 'Onnozel manneke', 'Awel?!',

'De Ratte' en 'Van kleinsafaan'. 

Ingelezen bij Kamiel - bedankt - en op YouTube te bekijken- bedankt Leen Haazen

Nieuwe reeks: Antwààrpse volksverhalen

Voor een volwassen publiek

Voor jongeren vanaf 10 jaar

bottom of page