top of page

Poëzie

Poëzie komt bij mij binnengerold als een klank- en lichtspel - met geluid van woorden die proberen weer te geven wat er in me omgaat. Vanuit de buiten- en de binnenwereld komen zo de schoonheid, droefenis, ontroering of de belevenis tevoorschijn. Onderweg noteer ik die zinnen en thuis giet ik ze dan in een gepaste evenwichtige vorm. Het spreekt voor zich dat vanuit mijn talrijke natuurwandelingen en museum- bezoeken heel wat creatieve inspiratie ontstaat.
 

De bundels presenteer ik op kunstmarkten, kunst- en cultuurroutes (NL), tijdens tentoonstellingen in een rustige leeshoek te midden van andere kunstvormen want... ik streef er nu al jaren naar om poëzie een evenwaardige plaats te geven tussen de overige kunsten. 

Naast dichtbundels schrijf ik wel eens 'portretgedichten' = impressies die ik soms krijg van mensen die me plots dichtbij komen met hun 
uitstraling. Ze krijgen die dan persoonlijk aangeboden. Er ontstaat zo een soort diepere verbondenheid van wederzijds begrijpen.... (ontstaan tijdens mijn laatste jaren in het onderwijs).

De laatste tijd schrijf ik ook 'foto-poëzie' = een gedicht ingebed in een (vaak eigen) foto-achtergrond of... omgekeerd waarbij ik het 
foto-beeld gebruik als thema/idee om te 'beschrijven' - te verdiepen wat zich aandient in de natuur.

Mag ik even vermelden dat er steeds een exemplaar van elke bundel wordt opgenomen in de Erfgoed-bibliotheek van de stad Antwerpen waar iedere belangstellende mijn werken kan gaan raadplegen of zitten lezen... in die mooie authentieke ruimte aan de Korte Nieuwstraat... met gratis toegang.

Themabundels

25-30 gedichten rond een bepaald thema - weergegeven in de titel. De meeste gedichten ontstaan tijdens een wandeling, een ogenblik van niets doen... Alsof ik ongevraagd op een bepaalde golflengte terecht kom.

Portret gedichten

Impressies van mensen die me plots dichtbij komen met hun uitstraling.

Foto gedichten

Een gedicht ingebed in een foto-achtergrond of... omgekeerd... het foto-beeld dat gebruikt wordt als thema/idee om te 'beschrijven'

Driepunters

Mijn manier om jou nauwer te betrekken bij poëzie.

bottom of page